โปรแกรมระบบฝ่ายจัดซื้อ Purchase Order System,Purchase Order,โปรแกรมจัดซื้อ,Procurement
 โปรแกรมระบบฝ่ายจัดซื้อ Purchase Order System,Purchase Order,โปรแกรมจัดซื้อ,Procurement


โปรแกรมบริหารงานฝ่ายจัดซื้อ (T-PURCHASE MANAGEMENT)

PACKAGE LIST
Standards Package >> แต่ละหน่วยงานออกใบขอซื้อ PR >> ฝ่ายจัดซื้อดึงมาออกใบสั่งซื้อ (1 PO สามารถดึง PR ได้ทีละหลายๆใบ ) >> รับเข้าสินค้า ดูยอดค้างรับได้ @มีระบบอนุมัติเอกสาร Small Package >> แต่ละหน่วยงานออกใบขอซื้อ PR >> ฝ่ายจัดซื้อดึงมาออกใบสั่งซื้อ (1 PO สามารถดึง PR ได้ทีละหลายๆใบ ) >> รับเข้าสินค้า ดูยอดค้างรับได้ @มีระบบอนุมัติเอกสาร @รองรับงบประมาณแบบหลายชั้น Medium Package >> แต่ละหน่วยงานออกใบขอซื้อ PR >> ฝ่ายจัดซื้อดึงมาออกใบสั่งซื้อ (1 PO สามารถดึง PR ได้ทีละหลายๆใบ ) >> รับเข้าสินค้า ดูยอดค้างรับได้ @มีระบบอนุมัติเอกสาร @ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า Premium Package >> แต่ละหน่วยงานออกใบขอซื้อ PR >> ฝ่ายจัดซื้อดึงมาออกใบสั่งซื้อ (1 PO สามารถดึง PR ได้ทีละหลายๆใบ ) >> รับเข้าสินค้า ดูยอดค้างรับได้ @มีระบบอนุมัติเอกสาร @รองรับงบประมาณแบบหลายชั้น @ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า
เปรียบเทียบ PACKAGE T-PURCHASE MANAGEMENT
Features & Functions ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติของโปรแกรม Standards Small Medium Premium
ระบบกำหนดสิทธิ์ กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม (อ่าน เพิ่ม แก้ไข ลบหรือยกเลิก พิมพ์รายงาน)
ระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา
มี Option กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
รองรับการทำงานแบบไคลเอ็นต์ - เซิร์ฟเวอร์ (Client-Server)
ระบบส่วนลดการค้า ทำได้ทั้งลดทีละรายการหรือลดทั้งใบ ได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็น % และรองรับลดเป็นชั้น
สามารถ Export หรือบันทึกเอกสารออกเป็นไฟล์ Acrobat Format(PDF),MS Excel ,MS Word, Rich Text Format ,XML เป็นต้น
สามารถเรียกดูรายงานตาม Project ได้ ตามแผนก ตามงบประมาณ หรือดูรายงานสรุปยอดการใช้งบประมาณตามแผนกได้
ระบบสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน สามารถแปลงเป็นเงินบาทได้ อัตราแลกเปลี่ยนสามารถแก้ไขได้ตามเอกสาร และมีค่ามาตรฐานให้กำหนด Add Features
ระบบเปลี่ยนภาษา 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ทั้งหน้าจอและรายงานแสดงผล Add Features
ระบบขอซื้อสินค้า [:>สามารถกำหนดชื่อผู้ขอซื้อ Project วัตถุประสงค์ ชื่อผู้จำหน่าย เอกสารอ้างอิง เลขที่เสนอราคา งบประมาณที่ใช้ วันที่ต้องการ สามารถกำหนดวันที่ต้องการเป็นรายการสินค้าได้ มีสถานะให้ติดตาม รายการสินค้าไม่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าทุกครั้ง แนบไฟล์หรือรูปภาพได้]
ระบบสั่งซื้อสินค้า [:>สามารถอ้าง PR หรือไม่อ้าง PR ก็ได้ มีงบประมาณให้กำหนด ผู้จำหน่าย สถานะที่จัดส่ง และสถานะใบสั่งซื้อ ]
ระบบอนุมัติเอกสาร ทั้ง PR และ PO (สามารถกำหนดผู้อนุมัติตามแผนก ตามยอดเงินได้ 3 ระดับ มี Option ให้เลือกใช้หรือไม่ใช้ได้)
ระบบควบคุมการอนุมัติเอกสารสำหรับผู้อนุมัติ Add Features
รวบรวมใบขอซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order) สั่งซื้อตามเลขที่ PR หรือเลือกสั่งตามรายการสินค้าที่ขอซื้อได้
ระบบ Search Engine เอกสาร PR และ PO มีสีบอกสถานะ รูปแบบการค้นหาได้หลายแบบ สามารถเลือกดูเฉพาะงานค้างได้
ระบบการรับสินค้า สามารถทำรับได้โดยการอ้าง PO หรือไม่อ้าง PO ก็ได้ @สามารถตรวจสอบยอดค้างรับได้กรณีทยอยรับสินค้า
ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า เมื่อรับเข้าหรือเบิกออก ระบบจะปรับยอดให้อัตโนมัติ สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวรายวันได้    
ระบบบันทึกการเบิก มีวัตถุประสงค์ให้เลือกเบิกหลายกรณี เช่น เพื่อขาย เพื่อยืม เพื่อใช้งาน เพื่อตัดชำรุด เป็นต้น    
ระบบตรวจนับสต๊อกสินค้า สามารถเลือกปรับตามหมวดสินค้า ตามรหัสสินค้าได้ ระบุผู้ตรวจสอบได้    
ระบบยืมคืนสินค้า สามารถกำหนดวันที่กำหนดส่งได้ เรียกดูสินค้าที่ค้างรับจากการยืมได้    
ระบบงบประมาณ 1 ชั้น สามารถกำหนดปีงบประมาณได้ มียอดงบประมาณ ยอดใช้ไป และคงเหลือ
ระบบงบประมาณหลายชั้น สามารถกำหนดปีงบประมาณได้ มียอดงบประมาณ ยอดช้ไป และคงเหลือ    
รองรับการบันทึกสินทรัพย์ สามารถระบุผู้รับผิดชอบ หมายเลขสินทรัพย์ รายละเอียด รูปภาพ หรือไฟล์แนบ มีรายงานสรุปสินทรัพย์รวม
User Security setting Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Data Record Limit Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited