บริษัท เทคนิคอลซอฟต์ จำกัด,TECHNICALSOFT CO LTD.,0867868582,บริษัท เอสทีซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด,STSOFT SOLUTION CO. LTD.,ขายโปรแกรมสำเร็จรูป,Inventory Control,ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารงานทางธุรกิจ,ซอฟต์แวร์บริหารงานจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง,โปรแกรมซื้อมาขายไป,โปรแกรมระบบงานขายสินค้า,โปรแกรมระบบฝ่ายจัดซื้อ,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรมซื้อขายสต๊อกสินค้า
 TECHNICALSOFT CO.,LTD.


User Avatar โปรแกรมบริหารงานฝ่ายจัดซื้อ (T-PURCHASE MANAGEMENT)


 • >> แต่ละหน่วยงานออกใบขอซื้อ PR >> ฝ่ายจัดซื้อดึงมาออกใบสั่งซื้อ (1 PO สามารถดึง PR ได้ทีละหลายๆใบ )
  >> รับเข้าสินค้า ดูยอดค้างรับได้ @มีระบบอนุมัติเอกสาร


 • >> แต่ละหน่วยงานออกใบขอซื้อ PR >> ฝ่ายจัดซื้อดึงมาออกใบสั่งซื้อ (1 PO สามารถดึง PR ได้ทีละหลายๆใบ )
  >> รับเข้าสินค้า ดูยอดค้างรับได้ @มีระบบอนุมัติเอกสาร @รองรับงบประมาณแบบหลายชั้น


 • >> แต่ละหน่วยงานออกใบขอซื้อ PR >> ฝ่ายจัดซื้อดึงมาออกใบสั่งซื้อ (1 PO สามารถดึง PR ได้ทีละหลายๆใบ )
  >> รับเข้าสินค้า ดูยอดค้างรับได้ @มีระบบอนุมัติเอกสาร @ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า


 • >> แต่ละหน่วยงานออกใบขอซื้อ PR >> ฝ่ายจัดซื้อดึงมาออกใบสั่งซื้อ (1 PO สามารถดึง PR ได้ทีละหลายๆใบ )
  >> รับเข้าสินค้า ดูยอดค้างรับได้ @มีระบบอนุมัติเอกสาร @รองรับงบประมาณแบบหลายชั้น @ระบบควบคุมสต๊อกสินค้าโปรแกรมซื้อขายสต๊อกสินค้า (EASY ONE)

ระบบงานขาย บันทึกประวัติการติดต่อลูกค้า >> รายงานระบบขายสินค้า ตามพนักงานขาย ตาม Project
>> สร้างใบเสนอราคา >> ใบส่งของ/ใบขายสินค้า >> ใบรับคืน/ใบลดหนี้
ระบบจัดซื้อ ใบขอซื้อ PR >> ใบสั่งซื้อสินค้า PO >> ใบส่งคืน/ใบลดหนี้ >>รายงานระบบจัดซื้อ
ระบบงบประมาณ 1 ชั้น สามารถกำหนดปีงบประมาณได้ มียอดงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ
ระบบบัญชีเบื้องต้น รายงานระบบบัญชี รายงานกำไรขาดทุน สรุปรายได้ สรุปค่าใช้จ่าย ภาษีซื้อ ภาษีขาย
(ต่อจากงานขาย) ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ >> ออกใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ >> ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
(ต่อจากจัดซื้อ) ตรวจสอบเจ้าหนี้ค้างชำระ >> ออกใบรับวางบิล >> ใบสำคัญจ่าย >> หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
ระบบสินค้าคงคลัง >>ตรวจนับสต๊อกสินค้า >> รับเข้าสินค้า >> เบิกออกสินค้า (รองรับระบบบาร์โค้ด)
สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือได้ ดูรายงานความเคลื่อนไหวรายวันได้
ระบบจัดการข้อมูลหลัก : จัดการข้อมูลลูกค้า/ผู้จำหน่าย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลทั่วไป กำหนดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละเมนู @มี Option กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ @ระบบ Search Engine ระบบส่วนลดการค้าหลายรูปแบบ @เรียกดูรายงานตาม Project ได้ #มีหลายเวอร์ชั่นให้เลือก


โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ(BUSINESS PROGRAM PACKAGE)

โปรแกรมควบคุมสต๊อกสินค้า (STORE SYSTEM)

โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า (INVENTORY CONTROL SYSTEM) Multiple Warehouse

ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control) โปรแกรมสำหรับบริหารงานคลังสินค้า คลังสาขา สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้าได้แบบ Real time สามารถดูสต๊อกสินค้าของแต่ละสาขาได้(ขึ้นอยู่กับสิทธิ์) สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้าปัจจุบันว่าคงเหลือเท่าไร แต่ละเดือนมีรายการเคลื่อนไหวเท่าไร รับเข้า - เบิกจ่าย - คงเหลือ รายงานการวิเคราะห์จำนวนมากช่วยในการควบคุมระบบ เช่น รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าเข้า - ออก - คงเหลือประจำงวด (Movement Report) และประจำวัน (Item Valuation) เป็นต้น
ระบบสินค้าคงคลัง >>ตรวจนับสต๊อกสินค้า >> รับเข้าสินค้า >> เบิกออกสินค้า >>สั่งซื้อสินค้า >>โอนสินค้าระหว่างคลัง>>รับเข้าสินค้า
ระบบรับเข้าสินค้า สามารถเลือกวัตถุประสงค์การรับได้ เช่น เพื่อยืม รับเข้าจากการสั่งซื้อ รับเข้าอื่นๆ ฯลฯ
ระบบบันทึกการเบิก มีวัตถุประสงค์ให้เลือกเบิกหลายกรณี เช่น เพื่อยืม เพื่อใช้งาน เพื่อตัดชำรุด เป็นต้น
ระบบสต๊อกสินค้านี้จะรองรับการคำณวนต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนเฉลี่ย Average (สามารถปรับเพิ่มวิธีการคำนวณได้)
สามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง(Multiple Warehouse) และ สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้ ตรวจสอบสินค้าระหว่างโอนได้
รองรับระบบยืม-คืนสินค้า สามารถตรวจสอบรายการค้างรับจากการยืมได้
สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด Code-39 , EAN-13 , 128 และ เพิ่มรูปของสินค้า พร้อมทั้ง สามารถพิมพ์แคทตาล็อกสินค้า ได้
รองรับการอ่านบาร์โค๊ด สำหรับ การนำสินค้าเข้าสต๊อก จากการบันทึกรับ หรือ การเบิกสินค้า จาก บันทึกการเบิก
ระบบนี้จะประกอบ ไปด้วย รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต๊อก เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ , รายงานจำนวนสินค้าสูง/ต่ำ กว่าจุดที่กำหนด รายงานความเคลื่อนไหวรายวันได้


รับพัฒนาเว็บไซต์แนะนำบริษัท

   บริษัทฯ รับทำเว็บ รับจ้างทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์บริษัท โดยบุคลากรที่มีความรู้ด้านเว็บไซต์ และ SEO ในระดับสูง ทำให้ทุกๆเว็บไซต์ที่ทำขึ้นอันดับใน Google เป็นอย่างดี
 ทำเว็บกับเราวันนี้ฟรี Free ชื่อเว็บไซต์ .com
ทำ search engine optimization ให้ฟรี
 มีหน้าเว็บเป็นของตัวเอง สามารถใส่รูปภาพและข้อความได้
 สามารถแก้ไขข้อความรูปภาพได้ด้วยตัวเอง
 รับทำเว็บบริษัทเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้องทำธุระกิจ อยากมีเว็บไซต์ที่สวย และราคาไม่แพง
 รับทำเว็บไซต์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้องทำธุระกิจ อยากมีเว็บไซต์ที่สวย และราคาไม่แพง เช่น เว็บแสดงโชว์สินค้าอย่างเดียวไม่มีระบบซื้อขาย , เว็บองค์กร เว็บชุมชนท้องถิ่น ตำบล แหล่งท่องเที่ยว
อ่านเพิ่ม

โปรแกรมพิมพ์บิล(T-BILLING ACCOUNT)

   โปรแกรมพิมพ์บิล เป็นโปรแกรมพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สามารถพิมพ์ใบส่งของชั่วคราวได้ สามารถจัดรูปแบบฟอร์มเอกสารได้ตามความต้องการของลูกค้า สามารถพิมพ์แบบกระดาษต่อเนื่องได้ บันทึกและจัดเก็บประวัติการขายสินค้าสามารถตรวจสอบยอดขายได

 ใช้งานง่ายสะดวก มีระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา
 มี Option กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 สามารถ Export หรือบันทึกเอกสารออกเป็นไฟล์ Acrobat Format(PDF),MS Excel ,MS Word, Rich Text Format ,XML เป็นต้น
 ระบบจัดการข้อมูลหลัก : จัดการข้อมูลลูกค้า/ผู้จำหน่าย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลทั่วไป กำหนดสิทธิ์การใช้งานในแต่ละเมนู
 ติดตั้งง่ายราคาถูก สะดวก สามารถสำรองข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง


โปรแกรมใบเสนอราคา (QUOTATION SYSTEM)

     การจัดทำใบเสนอราคาเป็นการนำเสนอรายการสินค้าขององค์กรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมแจ้งราคาสินค้า และเงื่อนไขในการบริการต่างๆ เพื่อ ให้ลูกค้ารู้ถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนั้นๆ
QuotationSystemจ้างเขียนโปรแกรมตามสั่ง,รับเขียนโปรแกรมตามสั่ง,รับวิเคราะห์ระบบงาน,รับพัฒนาโปรแกรมโรงงาน,รับพัฒนาโปรแกรมทุกชนิด,รับพัฒนาโปรแกรมตาม Requirement,รับพัฒนาเพิ่มจากโปรแกรมเทคนิคอลซอฟต์

   รับจ้างเขียนโปรแกรมตามสั่ง รับจ้างเขียนโปรแกรมตามสั่ง,รับเขียนโปรแกรม,รับวิเคราะห์ระบบงาน,รับพัฒนาโปรแกรมโรงงาน,โปรแกรมใช้ในสำนักงาน,รับเขียนโปรแกรมสต๊อกสินค้า,รับเขียนโปรแกรมวางแผนการผลิต,รับเขียนโปรแกรมผลิตสินค้า,รับเขียนโปรแกรมควบคุมสต๊อกสินค้า,รับจ้างพัฒนาโปรแกรมตามสั่ง,รับพัฒนาโปรแกรม,รับเขียนโปรแกรมโรงงาน,รับพัฒนาโปรแกรมสต๊อกสินค้า,รับพัฒนาโปรแกรมวางแผนการผลิต,รับพัฒนาโปรแกรมผลิตสินค้า,รับพัฒนาโปรแกรมควบคุมสต๊อกสินค้า สามารถนัดคุยรายละเอียดงานได้ที่บริษัทลูกค้า
 รับเขียนโปรแกรมและออกแบบรายงานเชื่อมต่อกับโปรแกรมเดิมที่มีอยู่
 สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทุกชนิด
 สามารถออกแบบรายงานจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ตามความต้องการของลูกค้าได้
 สามารถพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่องจากระบงานเดิมที่มีอยู่แล้วต้องการเสริม Feature ใหม่ๆเพิ่มเติม
 สามารถเขียนโปรแกรมวางแผนการผลิต โดยสามารถรับใบสั่งสินค้า ออกเป็นใบสั่งผลิต 
 ออกเป็นใบสั่งวัตถุดิบ ออกแผนการผลิตสินค้า ออกใบส่งของโดยอ้างถึงใบสั่งสินค้าได้
 รับเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกโดยวิเคราะห์ระบบตามที่ใช้งานจริง
 ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ประเมิณราคาไม่คิดค่าเสียเวลา   เพียงแค่แจ้งวัตถุประสงค์และความต้องการ เราสามารถออกแบบโปรแกรมให้คุณได้
 สามารถพัฒนาโปรแกรมทางด้านสต๊อกสินค้า รองรับคลังสินค้าได้แบบหลายคลัง หลาย Location 

อ่านเพิ่ม